Báo trộm Guardman

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Đầu dò chuyển động hồng ngoại không dây Guardsman GS-161..
260.000₫
Đầu dò chuyển động hồng ngoại không dây Guardsman GS-561..
290.000₫
Đầu dò chuyển động hồng ngoại không dây Guardsman GS-661..
360.000₫
Đầu dò lắp cửa không dây Guardsman GS-112 ..
175.000₫
Đầu dò lắp cửa không dây Guardsman GS-512..
200.000₫
Đầu dò lắp cửa không dây Guardsman GS-612..
250.000₫
Đầu dò lắp cửa cuốn không dây Guardsman GS-115..
320.000₫
Đầu dò chấn động lắp cửa kính không dây Guardsman GS-113..
420.000₫
Đầu dò Beam GS-B166 ( 2 tia hồng ngoại, inside 50m, outside 30m )..
690.000₫
Đầu dò Beam GS-B167 ( 2 tia hồng ngoại, inside 100m, outside 50m )..
890.000₫
Đầu dò Beam GS-B168 ( 2 tia hồng ngoại, inside 150m, outside 70m )..
1.090.000₫
Còi có đèn flash Guardsman GS-WS26 (không dây)..
660.000₫
Còi có đèn flash Guardsman GS-S02 ( có dây )..
300.000₫