CAMERA TVI HIKVISION

CAMERA TVI HIKVISION
CAMERA TVI HIKVISION
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MÔ TẢ NGẮN DS-2CE56C0T-IRP • Cảm biến CMOS Image Sensor 1MP; 1296(H)*732(V) • Độ ph..
610.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16C0T-IRP..
640.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16C0T-IR..
720.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56C0T-IR..
720.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D0T-IRP..
1.000.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56D0T-IRP..
1.000.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D0T-IR..
1.110.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56D0T-IR..
1.110.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16C0T-IT3..
1.180.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56C0T-IT3..
1.180.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16F1T-IT..
1.220.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56F1T-ITM..
1.220.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16C0T-IT5..
1.290.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56D0T-IT3..
1.430.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D0T-IT3..
1.500.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56F1T-IT3..
1.580.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16F1T-IT3..
1.650.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D0T-IT5..
1.720.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D7T-IT..
1.860.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D8T-ITP..
1.860.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16F1T-IT5..
1.860.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56D7T-ITM..
1.860.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D8T-IT..
1.930.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16H1T-IT..
1.930.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56D8T-ITM..
1.930.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56H1T-ITM..
1.930.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D8T-ITE..
2.040.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56D8T-ITME..
2.040.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56H1T-IT1..
2.140.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56D7T-IT3..
2.150.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D7T-IT3..
2.220.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56D8T-IT3..
2.220.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D8T-IT3..
2.290.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56H1T-IT3..
2.290.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56D8T-IT3E..
2.330.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16F7T-IT..
2.360.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16H1T-IT3..
2.360.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56F7T-ITM..
2.360.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D8T-IT3E..
2.400.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D7T-IT5..
2.430.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56F7T-IT3..
2.430.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D8T-IT5..
2.510.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D8T-IT5E..
2.610.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16F7T-IT3..
2.650.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16H1T-IT5..
2.650.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16F7T-IT5..
2.860.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56D7T-IT3Z..
3.580.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D7T-IT3Z..
3.720.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56H1T-IT3Z..
3.870.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16H1T-IT3Z..
3.940.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16F7T-IT3Z..
4.080.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56F7T-IT3Z..
4.150.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2AE4215T-D3..
10.380.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2AE4123TI-D..
10.810.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2AE4223TI-D..
13.530.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2AE5223TI-A..
18.970.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2AE7230TI-A..
23.770.000₫