GIẢI PHÁP CAMERA
DANH MỤC SẢN PHẨM

CAMERA HIKVISION

CAMERA HIKVISION
CAMERA HIKVISION
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MÔ TẢ NGẮN DS-2CE56C0T-IRP • Cảm biến CMOS Image Sensor 1MP; 1296(H)*732(V) • Độ ph..
610.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16C0T-IRP..
640.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16C0T-IR..
720.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56C0T-IR..
720.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D0T-IRP..
1.000.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56D0T-IRP..
1.000.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D0T-IR..
1.110.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56D0T-IR..
1.110.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16C0T-IT3..
1.180.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56C0T-IT3..
1.180.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16F1T-IT..
1.220.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56F1T-ITM..
1.220.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16C0T-IT5..
1.290.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56D0T-IT3..
1.430.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D0T-IT3..
1.500.000₫
CAMERA DS-2CV2U01EFD-IW THIẾT KẾ GIỌT NƯỚC DS-2CV2U01EFD-IW với thiết kế nhỏ gọn phù hợp lắp..
1.500.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56F1T-IT3..
1.580.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CD1301-I..
1.640.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16F1T-IT3..
1.650.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D0T-IT5..
1.720.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CD1201-I5..
1.780.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CD1221-I3..
1.790.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CD1321-I..
1.790.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D7T-IT..
1.860.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D8T-ITP..
1.860.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16F1T-IT5..
1.860.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56D7T-ITM..
1.860.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D8T-IT..
1.930.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16H1T-IT..
1.930.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56D8T-ITM..
1.930.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56H1T-ITM..
1.930.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D8T-ITE..
2.040.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56D8T-ITME..
2.040.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-7104HGHI-F1..
2.040.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56H1T-IT1..
2.140.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56D7T-IT3..
2.150.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D7T-IT3..
2.220.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56D8T-IT3..
2.220.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D8T-IT3..
2.290.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56H1T-IT3..
2.290.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56D8T-IT3E..
2.330.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16F7T-IT..
2.360.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16H1T-IT3..
2.360.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56F7T-ITM..
2.360.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CD2010F-I..
2.390.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CD2110F-I..
2.390.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D8T-IT3E..
2.400.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D7T-IT5..
2.430.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE56F7T-IT3..
2.430.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CD2410F-IW..
2.450.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D8T-IT5..
2.510.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-7204HGHI-F1..
2.510.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CD2520F..
2.590.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16D8T-IT5E..
2.610.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16F7T-IT3..
2.650.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16H1T-IT5..
2.650.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CD2020F-I..
2.660.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CD2120F-I..
2.660.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CD2420F-IW..
2.660.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CD2010F-IW..
2.730.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CD2110F-IW..
2.730.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-7104HQHI-F1N..
2.740.000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS-2CE16F7T-IT5..
2.860.000₫